MVO jaarverslag
Deli Home 2018

Samen op weg naar een duurzame toekomst

MVO jaarverslag
Deli Home 2018

Samen op weg naar een duurzame toekomst

MVO Beleid

Vernieuwing

Afgelopen jaar was een jaar van vernieuwing. Allereerst hebben wij onze bedrijfsactiviteiten uit Nieuwegein en Gorinchem geïntegreerd. In 2019 zal ons bedrijf uit Lekkerkerk volgen. Onze bedrijven opereren nu onder de Deli Home paraplu, waarbij gezamenlijke merken Bruynzeel, CanDo, Lundia en Skantrae gevoerd worden. Ten tweede hebben wij een business unit structuur geïntroduceerd, waarbij zes productcategorieën (deuren, kasten op maat, badkamermeubels, vloeren & traprenovatie, horren en hout) als separate units acteren.    

Belangrijke pijlers van ons MVO beleid zijn:  

1. CO2-reductie
2. Reductie van verpakkingen en materialen die
    nodig zijn voor transport in de keten
3. Vitaliteit van onze medewerkers

‘Deli Home benadert Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op een praktische manier. Het moet wat opleveren voor ons of voor stakeholders die voor ons van belang zijn, zoals onze medewerkers. Zo houden we mens, milieu en economie in balans.’

Victor Aquina, CEO
Deli Home

CO2-reductie

Als distributeur en productiebedrijf van met name houten bouwmaterialen ligt bijdragen aan CO2-reductie in een natuurlijke lijn. Bomen vangen tijdens hun groei immers CO2 op. Door duurzaam geproduceerd hout te gebruiken in onze producten leggen we deze CO2 vast. Vanzelfsprekend kijken we ook naar ons productieproces. In 2018 hebben we een uitgebreid energieonderzoek gedaan om te kijken waar nog verdere mogelijkheden zijn voor besparing en hebben we onze persluchtinstallatie en laatste heftrucks op LPG vervangen door elektrische heftrucks. In 2019 zullen we zonnepanelen gaan installeren.

Reductie verpakkingen en transportmateriaal

We gebruiken verpakkingen en materialen voor transport in de keten om te zorgen dat de producten zonder schade bij onze klanten aankomen. Het bleek echter dat we sommige producten meer uit gewoonte dan uit noodzaak inpakten in lagen plastic, karton en hout. We hebben daarom kritisch gekeken welke producten met minder of zelfs helemaal zonder verpakking goed vervoerd kunnen worden. Ook hebben we mogelijkheden verkend om verpakking te gebruiken van materiaal dat toch al meekomt met de producten van onze leveranciers. De mogelijkheden voor alternatieven zijn nog niet uitgeput en daarom blijven we hier op inzetten.

Vitaliteit van onze medewerkers

Onze medewerkers zijn van groot belang voor de bloei van ons bedrijf. We bieden dan ook graag de ruimte om ideeën op te doen, op te pakken en verantwoordelijkheden te nemen. Dit drukt zich onder andere uit in een nieuwe vorm van werkoverleg. Vanzelfsprekend houden wij daarnaast aandacht voor fysieke belasting en veilig werken in onze productie en logistieke eenheden. Hier worden al jaren allerlei vervoers- en hulpmiddelen ingezet, maar we blijven alert op mogelijke verbeteringen, onder andere met de inzet van ergo-coaches.  

Verantwoording

Commitment GRI

Dit verslag over het resultaat van de MVO Nulmeting is gebaseerd op de vierde generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). (Deze richtlijnen zijn toegepast op het core-niveau.) Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd. De GRI-index is getoetst door De Duurzame Adviseurs.

Materialiteit

De keuze van de onderwerpen in dit verslag is bepaald op basis van evaluaties van MVO-onderwerpen tijdens MVO-werkgroepvergaderingen in 2018 en 2019 en beleidsworkshops inclusief stakeholderanalyses in 2017 en 2018.

De MVO Werkgroepen binnen Deli Home Gorinchem en Skantrae Zevenaar hebben een brede vertegenwoordiging vanuit het hele bedrijf: Marketing, Sales, Inkoop, Category Management, Houtwarenfabriek, Logistiek, Voorraadplanning, KAM, P&O en Business Development. Zij zijn begeleid door een extern adviseur van De Duurzame Adviseurs.

Verslag frequentie

Het verslag wordt jaarlijks gepresenteerd.

 

Contact

Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met de MVO coördinatoren van de beide locaties: Duco Krikke (Deli Home Gorinchem) en Hein Brunsveld (Skantrae Zevenaar)

DELI HOME

 

Deli Home Gorinchem
Stadhuisplein 70 
4203 NS Gorinchem 
info.nl@deli-home.com 
Tel: +31 (0)183 691 234 
 
Postbus 114 
4200 AC Gorinchem 
Nederland 

Skantrae Zevenaar
Mega 1
6902 KL Zevenaar
info@skantrae.com
Tel: +31 (0)316 58 66 00

 

MERKEN

OVER DELI HOME

Deli Home is de overkoepelende organisatie van bekende merken zoals CanDo, Bruynzeel, Lundia en Skantrae. Voor meer informatie bekijk de website van Deli Home.