Milieu

Milieu

CO2 Footprint Deli Home

  CO2-reductie

  Ook CO2-reductie is één van de pijlers van Deli Home. We zetten daarom in op energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energie.

  Gorinchem: perslucht en heftrucks

  Bij Deli Home locatie Gorinchem hebben we, na een uitgebreid energieonderzoek in 2017 in de kantoren, in 2018 ook een onderzoek laten uitvoeren in de hele productie en logistiek.
  Naast het vervangen van de laatste interne en externe verlichting door LED en het plaatsen van sneldeuren om warmte vast te houden, kwam uit dit onderzoek nog een interessant aandachtspunt. Maar liefst 27% van het elektriciteitsverbruik werd veroorzaakt door de elektromotoren van de afzuiging. Deze vervangen door zuinigere exemplaren zou, mits technisch haalbaar, dus een enorme besparing kunnen opleveren. Deze maatregel wordt in 2019-2020 dan ook nader uitgewerkt.

  Daarnaast is in 2018 de persluchtinstallatie voor de hydraulische apparatuur vervangen door een zuiniger exemplaar, evenals dat de laatste heftrucks op LPG zijn vervangen door elektrische varianten. Dit laatste is niet alleen gunstig voor het energieverbruik, maar ook voor de gezondheid van de medewerkers, aangezien er geen uitlaatgassen meer zijn.

  Al verschillende jaren daalde de CO2-uitstoot van Deli Home. In 2018 is er een (schijnbare) toename in CO2-uitstoot. Toch is er in relatieve zin een daling van 13% ten opzichte van 2017 gerealiseerd, wanneer de bedrijfsgroei in acht wordt genomen en er per fte wordt gerekend. De vestigingen in Gorinchem en Nieuwegein zijn immers samengevoegd in 2018. Daarnaast hebben we de CO2-uitstoot van de productiefaciliteit in Lekkerkerk bij het totaal over 2018 opgeteld, omdat deze in de loop van 2019 ook naar Gorinchem verhuist. We beschouwen daarmee 2018 als een nieuw basisjaar.

  2019: Zonnepanelen

  Op de locatie in Gorinchem zal in 2019 een daling in CO2-uitstoot plaatsvinden, onder andere door een geplande installatie van een groot aantal zonnepanelen. Naast een daling in CO2-uitstoot betekent dit ook een daling in de kosten. Wat het financieel gezien gunstig maakt is dat de opgewekte energie binnen een pool van bedrijven herverdeeld wordt, in plaats van een directe terug levering aan het net.

  Zevenaar: groene stroom

  Bij Skantrae in Zevenaar is de belangrijkste besparing in CO2-uitstoot gerealiseerd door een overstap naar groene stroom.

  Daarnaast is ook bij Skantrae in 2018 een energieonderzoek uitgevoerd. Enkele kleine punten zijn direct doorgevoerd, zoals het automatisch uitschakelen van de buitenverlichting en vervangen van deze buitenverlichting door LED. Het vervangen van interne verlichting en apparatuur wordt nog even uitgesteld. Door de hoeveelheid verkochte deuren is ook Skantrae wellicht binnenkort toe aan fysieke uitbreiding.

  Er is in 2018 ten opzichte van 2017 een daling van de CO2-uitstoot met 67%. Dit wordt met name veroorzaakt door twee zaken: in 2017 is er een lekkage geweest met 112 kg koudemiddel waardoor de CO2-uitstoot in dat jaar 233 ton CO2 hoger was. Daarnaast heeft de overstap naar groene stroom in 2018 tot een verlaging van 508 ton CO2 geleid. Zonder deze speciale gebeurtenissen, zou er een toename van 2% zijn geweest.    

  Extern transport

  Zowel de CO2-uitstoot die te maken heeft met transport van de goederen naar onze klanten als de CO2-uitstoot van transport van onze leveranciers naar ons bedrijf hebben we steeds beter in kaart. Het vergelijken van deze uitstoot met eerdere jaren schept echter een scheve vergelijking, omdat per 2018 niet alleen de uitstoot als gevolg van de goederenstromen van voormalig JéWéRET inzichtelijk zijn gemaakt, maar ook die voor de goederenstromen van voormalig Bruynzeel uit Nieuwegein. 2018 Zien we daarmee als een nieuw basisjaar voor de komende jaren. Volgend jaar zullen we in detail rapporteren over de voortgang.

  Het transport per binnenvaartschip in plaats van per vrachtwagen naar Gorinchem, het verbeterproject van vorig jaar, is doorgezet. Hiermee stoten we een factor 8 minder CO2 uit!

  DELI HOME

   

  Deli Home Gorinchem
  Stadhuisplein 70 
  4203 NS Gorinchem 
  info.nl@deli-home.com 
  Tel: +31 (0)183 691 234 
   
  Postbus 114 
  4200 AC Gorinchem 
  Nederland 

  Skantrae Zevenaar
  Mega 1
  6902 KL Zevenaar
  info@skantrae.com
  Tel: +31 (0)316 58 66 00

   

  MERKEN

  OVER DELI HOME

  Deli Home is de overkoepelende organisatie van bekende merken zoals CanDo, Bruynzeel, Lundia en Skantrae. Voor meer informatie bekijk de website van Deli Home.