Onze
mensen

Onze

Mensen

Klaar voor de toekomst

In 2018 werkten er 517 medewerkers bij Deli Home in Nederland. Voor een deel van de medewerkers was dit een jaar van verhuizing, nieuwe functies, nieuwe uitdagingen of -in enkele gevallen- afscheid. Om Deli Home klaar te maken voor de toekomst zijn er namelijk in 2018 verschillende vestigingen geïntegreerd en is er een business unit structuur geïntroduceerd.

Nieuw kantoor en showroom

In het begin van het jaar zijn de kantoormedewerkers uit Nieuwegein van dochter Bruynzeel Home Products, die 87 medewerkers had, verhuisd naar het nieuwe pand aan het Stadhuisplein in Gorinchem. Hier is nu ook onze showroom gevestigd.

In juni zijn ook de kantoormedewerkers uit Gorinchem in dit nieuwe pand getrokken. Met de  medewerkers die naast kantoor in de productie en logistiek werkzaam zijn (319), waren er daarmee in totaal 406 medewerkers werkzaam in Gorinchem en Lekkerkerk. In 2019 zullen ook de productieactiviteiten in Lekkerkerk worden geïntegreerd in de bestaande productie in Gorinchem.

Daarnaast werkten er 111 medewerkers  in Zevenaar in 2018.

Nieuwe business unit structuur

Tegelijkertijd met de verhuizingen is de nieuwe business unit structuur geïntroduceerd om samenwerking te bevorderen en efficiënter te kunnen werken. Hierdoor zijn onze verschillende productlijnen duidelijker centraal komen te staan.

Nieuwe mogelijkheden

Door onder andere de verhuizing naar een ander deel van het land, het introduceren van een nieuwe bedrijfsstructuur en door natuurlijk verloop is er afscheid genomen van 59 medewerkers. Daarnaast zijn er ook weer 39 nieuwe medewerkers in dienst gekomen. Dit is inclusief natuurlijk verloop en aanwas.

Vanzelfsprekend is er voor de medewerkers die in de loop van het jaar afscheid hebben genomen, samen met de ondernemingsraad, een sociaal plan opgesteld. Een belangrijk onderdeel van dit plan was job coaching; mensen begeleiden om weer een passende baan te vinden. 

Op diverse functies zijn er in de loop van de tijd weer nieuwe mensen nodig voor nieuwe uitdagingen waar ons bedrijf voor staat, dus check onze HR-pagina’s van locatie Gorinchem of Zevenaar regelmatig.

Onze medewerkers

Nieuwe vorm van werkoverleg

De ‘whiteboard sessies’ die in 2017 op enkele afdelingen zijn opgestart als nieuwe manier van werkoverleg, is in Gorinchem in 2018 verder uitgerold. In Zevenaar wordt dit in 2019 ook opgepakt. Hierbij kunnen snel nieuwe ideeën uitgewisseld worden, doordat iedereen de gelegenheid krijgt om bij het whiteboard zijn of haar punt in te brengen en toe te lichten.  

Ergocoaches en duo-picking

In 2018 zijn in Gorinchem verschillende medewerkers opgeleid als ergo-coach als onderdeel van een pilot. In deze rol ondersteunen de medewerkers hun collega’s met tips en tricks om hulpmiddelen handiger te gebruiken en op een minder belastende manier te werken. In 2019 wordt deze pilot uitgebreid, waardoor er op elke unit of cluster in logistiek en productie twee ergo-coaches beschikbaar zijn.

 In 2020 worden in Zevenaar ook ergo-coaches opgeleid. Daarnaast is er ook al verscheidene jaren aandacht voor de inzet van hulpmiddelen, algemene instructies, duo-picking (het verzamelen van producten door twee medewerkers) en vitaliteit. Duurzame inzetbaarheid van personeel blijft voor ons echter aandacht hebben, omdat wij bijzonder veel waarde hechten aan ons personeel. Daarmee is duurzame inzetbaarheid het één van de pijlers van Deli Home.

Goed teamwork

‘Inmiddels werk ik bijna twee jaar bij Skantrae in het magazijn. Ik ben iemand van aanpakken en gewoon doen. De eerste dagen was het wel even wennen, ook omdat het fysiek werk is. Ik werd toen met verschillende collega’s meegestuurd, die me goede tips gaven over de correcte manier van het picken van deuren: goed door je knieën en niet vanuit je rug tillen. Er wordt trouwens altijd met z’n tweeën gepicked, wat met name voor de zwaardere deuren belangrijk is. ‘s Avonds moet ik dan wel even bijkomen, maar ik heb nog nooit rugklachten of andere fysieke klachten gehad. Ik hoef nu trouwens ook niet naar de sportschool, want ik ben al voldoende in beweging!    

Ik vind het erg gezellig in het magazijn. Ik ben er gewoon een van het team. Er wordt niet anders naar mij gekeken omdat ik een vrouw ben, behalve dan die eerste dagen misschien. Maar je kunt gewoon lachen met de jongens.’  

Eveline de Rooij, medewerker logistiek, Skantrae Zevenaar

Veiligheid en gezondheid

RI&E

Zowel in Zevenaar als in Gorinchem zijn weer de verschillende Risico-Inventarisaties & -Evaluaties (RI&E’s) uitgevoerd, om constant alert te blijven op het verkleinen van mogelijke veiligheidsrisico’s. 

In Zevenaar was de aanleiding voor het opnieuw uitvoeren van de RI&E de nieuwe indeling van de werkplaats en het magazijn, na de ingebruikname van een volautomatische Kardex-kast voor kleine onderdelen en door de toename in het aantal deuren dat wij verhandelen. Enkele kleine risico’s zoals het plaatsen van een brandblusser bij de acculaadplaats zijn direct aangepakt. Ook wordt er intern iemand opgeleid om de sterkte van de magazijnstellingen te blijven beoordelen -in plaats van dat periodiek door een externe partij te laten doen.

In Gorinchem is er in 2018 extra aandacht geweest voor het toetsen en waar mogelijk vergroten van machineveiligheid en verminderen van houtstof. In 2019 zal er extra aandacht zijn voor de mogelijke blootstelling aan diverse gevaarlijke stoffen, waaronder schoonmaakmiddelen.

 

Er waren 41 incidenten in totaal. Gelukkig konden de meesten hiervan door onze eigen BHV-ers opgepakt worden, waarbij het varieerde van verstappen tot onwel worden. 13 Medewerkers moesten daarna nog naar de huisarts of het ziekenhuis.

In Gorinchem wordt al verschillende jaren het percentage Lost Time Injuries bijgehouden. Dit is het percentage incidenten dat leidt tot het tijdelijk onderbreken van het werk ten opzichte van het aantal medewerkers. Dit percentage was gedaald van 3% in 2017 naar 2,5% in 2018. Landelijk ligt dit percentage op 3,3%. Tijdens de analyse van dit percentage in 2017 bleek dat incidenten zich met name onder de uitzendkrachten hebben voorgedaan, die door de drukte ingezet waren. Naar aanleiding van dit gegeven hebben we meer aandacht besteed aan het duidelijk instrueren van deze groep medewerkers, met een positief resultaat. Ook het komende jaar zal er tijdens de Whiteboard sessies extra aandacht worden besteed aan veiligheid en het melden van mogelijk onveilige situaties.    

 

 

%

LTI 2017

t.o.v. 3.3% gemiddeld

%

 

LTI 2018

DELI HOME

 

Deli Home Gorinchem
Stadhuisplein 70 
4203 NS Gorinchem 
info.nl@deli-home.com 
Tel: +31 (0)183 691 234 
 
Postbus 114 
4200 AC Gorinchem 
Nederland 

Skantrae Zevenaar
Mega 1
6902 KL Zevenaar
info@skantrae.com
Tel: +31 (0)316 58 66 00

 

MERKEN

OVER DELI HOME

Deli Home is de overkoepelende organisatie van bekende merken zoals CanDo, Bruynzeel, Lundia en Skantrae. Voor meer informatie bekijk de website van Deli Home.